ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับบัญชี ภาษี และความรู้ทั่วไปด้านธุรกิจของประเทศออสเตรเลีย หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คนไทยที่ Facebook บัญชี ภาษี ออสซี่